Bez kategorii

Co to są opcjonalne formy zatrudnienia?


Opcjonalne formy zatrudnienia to takie, które nie są obligatoryjne dla pracownika. Pracownik może zdecydować się na ich przyjęcie lub nie, w zależności od swoich potrzeb i preferencji. Do opcjonalnych form zatrudnienia należą:

 • Praca zdalna: Pracownik wykonuje swoje obowiązki poza siedzibą pracodawcy, najczęściej w domu.
 • Praca hybrydowa: Pracownik wykonuje swoje obowiązki zarówno w siedzibie pracodawcy, jak i poza nią.
 • Praca w niepełnym wymiarze godzin: Pracownik pracuje mniej godzin niż pracownik w pełnym wymiarze godzin.
 • Praca okazjonalna: Pracownik wykonuje pracę przez określony czas lub do wykonania określonego zadania.
 • Praca tymczasowa: Pracownik jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej i wykonuje pracę u różnych pracodawców.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków

Opcjonalne formy zatrudnienia mogą być korzystne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Dla pracownika mogą oznaczać większą elastyczność i możliwość dopasowania pracy do swoich potrzeb osobistych i zawodowych. Dla pracodawcy mogą oznaczać niższe koszty zatrudnienia i zwiększoną wydajność pracy.

W Polsce opcjonalne formy zatrudnienia są coraz bardziej popularne. W 2022 roku praca zdalna była stosowana przez 23% pracowników, a praca hybrydowa przez 10% pracowników.

Poniżej przedstawiam przykłady opcjonalnych form zatrudnienia:

 • Pracownik, który chce spędzać więcej czasu z rodziną, może zdecydować się na pracę w niepełnym wymiarze godzin lub pracę zdalną.
 • Pracownik, który chce rozwijać swoje umiejętności, może zdecydować się na pracę okazjonalną lub pracę tymczasową.
 • Pracownik, który chce pracować w innym mieście, może zdecydować się na pracę zdalną lub pracę hybrydową.

Ostateczna decyzja o przyjęciu opcjonalnej formy zatrudnienia należy do pracownika.

Czy można zmusić pracownika do pracy w biurze albo do nadgodzin?

W zależności od sytuacji, odpowiedź na to pytanie może być różna.

Praca w biurze

Ogólnie rzecz biorąc, pracownik nie może być zmuszony do pracy w biurze, jeśli w umowie o pracę jest określona praca zdalna. Pracodawca może wymagać od pracownika pracy w biurze tylko w wyjątkowych przypadkach, np. gdy jest to niezbędne ze względu na charakter pracy lub bezpieczeństwo pracownika.

Nadgodziny

Pracodawca może żądać od pracownika pracy w nadgodzinach, ale tylko w uzasadnionych przypadkach, np. gdy jest to niezbędne do wykonania określonego zadania lub gdy wystąpiło nagłe zdarzenie. Pracownik ma prawo odmówić pracy w nadgodzinach, ale może to mieć negatywne konsekwencje, np. w formie obniżenia premii lub oceny jego pracy.

Ograniczenia

Przepisy Kodeksu pracy przewidują pewne ograniczenia w zakresie stosowania pracy zdalnej i nadgodzin. Na przykład:

 • Pracownik w ciąży nie może być zmuszony do pracy w nadgodzinach.
 • Młodociany nie może pracować w nadgodzinach bez zgody rodziców lub opiekuna prawnego.
 • Pracownik zatrudniony na stanowisku, na którym występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, nie może być zmuszony do pracy w nadgodzinach.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Podsumowanie

Ogólnie rzecz biorąc, pracownik nie może być zmuszony do pracy w biurze albo do nadgodzin, ale w niektórych przypadkach pracodawca może mieć prawo do takiego żądania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *