Bez kategorii

Czy każdy przedsiębiorca musi płacić składki ZUS?


Nie, nie każdy przedsiębiorca musi płacić składki ZUS. Od obowiązku opłacania składek ZUS są zwolnione osoby prowadzące działalność gospodarczą, które:

 • nie osiągają przychodu w wysokości co najmniej 1/12 minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • w poprzednim roku kalendarzowym nie osiągnęły przychodu w wysokości co najmniej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,
 • są uczestnikami pozarolniczej działalności rolniczej,
 • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
 • są członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
 • są wspólnikami spółki cywilnej, w której wszyscy wspólnicy są osobami bliskimi.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, która nie jest zwolniona z obowiązku opłacania składek ZUS, przedsiębiorca musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Składki na ubezpieczenia społeczne w 2023 roku wynoszą:

 • składka emerytalna – 812,23 zł,
 • składka rentowa – 332,88 zł,
 • składka wypadkowa – 69,49 zł,
 • składka na Fundusz Pracy – 101,94 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 roku wynoszą:

 • 270,90 zł dla osób, które nie mają innych tytułów do ubezpieczeń zdrowotnych,
 • 115,80 zł dla osób, które mają inne tytuły do ubezpieczeń zdrowotnych.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne można opłacać w pełnej wysokości lub w obniżonej wysokości, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.

Czy składki ZUS mogą być dziedziczone?

Tak, składki ZUS mogą być dziedziczone. Dziedziczeniu podlegają środki zgromadzone na subkoncie w ZUS lub w OFE.

W przypadku subkonta w ZUS dziedziczeniu podlega:

 • połowa środków zgromadzonych w czasie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • pozostałe środki, jeśli zmarły wskazał osoby uprawnione do dziedziczenia.

Jeśli zmarły nie wskazał osób uprawnionych do dziedziczenia, środki z subkonta wchodzą w skład spadku.

W przypadku OFE dziedziczeniu podlegają wszystkie środki zgromadzone w OFE, jeśli zmarły wskazał osoby uprawnione do dziedziczenia. Jeśli zmarły nie wskazał osób uprawnionych do dziedziczenia, środki z OFE wchodzą w skład spadku.

Aby otrzymać wypłatę środków zgromadzonych na subkoncie lub w OFE, spadkobiercy muszą złożyć wniosek do ZUS lub OFE. Wniosek należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • akt zgonu,
 • dokument potwierdzający prawo do dziedziczenia,
 • formularz USS.

Formularz USS można pobrać ze strony internetowej ZUS.

Wypłata środków zgromadzonych na subkoncie lub w OFE może być dokonana w formie:

 • jednorazowej,
 • renty dożywotniej,
 • renty z dożywotnią rentą w razie śmierci.

Wysokość wypłaty zależy od wysokości zgromadzonych środków i wybranej formy wypłaty.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *