Bez kategorii

Jak opodatkować sprzedaż internetową?

Sprzedaż internetowa podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatkiem od towarów i usług (VAT).

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem obliczanym od dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania przychodów. Przychody z tytułu sprzedaży internetowej są opodatkowane według następujących zasad:

 • Sprzedaż prywatnych rzeczy – nie podlega opodatkowaniu, jeżeli sprzedawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Warunkiem jest, aby sprzedawca nabył daną rzecz ponad pół roku wcześniej.
 • Sprzedaż w ramach działalności gospodarczej – podlega opodatkowaniu według wybranej przez podatnika formy opodatkowania. Najpopularniejszymi formami opodatkowania działalności gospodarczej są:
  • skala podatkowa – stawki podatku dochodowego wynoszą 17% i 32%,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawka podatku wynosi 3% dla sklepów internetowych,
  • karta podatkowa – dostępna tylko dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej,
  • ulga na start – dostępna dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej,
  • IP Box – dostępna dla przedsiębiorców, którzy uzyskują przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług jest podatkiem pośrednim, który jest naliczany od wartości sprzedaży towarów i usług. W przypadku sprzedaży internetowej, obowiązek podatkowy z tytułu VAT powstaje z chwilą otrzymania zapłaty na dedykowane konto i przed wysyłką towaru.

 • Sprzedaż krajowa – podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, chyba że sprzedawca może zastosować stawkę obniżoną lub zwolnienie z VAT.
 • Sprzedaż do krajów UE – podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, chyba że sprzedawca może zastosować stawkę obniżoną lub zwolnienie z VAT.
 • Sprzedaż do krajów spoza UE – nie podlega opodatkowaniu VAT.

Podsumowanie

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży internetowej powstaje z chwilą otrzymania zapłaty na dedykowane konto i przed wysyłką towaru. Sprzedaż internetowa może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem od towarów i usług.

Szczegóły dotyczące opodatkowania sprzedaży internetowej można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Informacji Skarbowej.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *