Bez kategorii

Co to jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to oficjalne pismo, jakie wierzyciel kieruje do dłużnika, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Przeważnie chodzi tutaj o niespłacenie na czas należności finansowych. Jest to pierwszy krok do ich przymusowego dochodzenia w drodze egzekucji komorniczej.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków

Wezwanie do zapłaty powinno zawierać następujące informacje:

 • dane wierzyciela i dłużnika,
 • rodzaj i wysokość należności,
 • termin płatności,
 • informację o konsekwencjach nieuregulowania należności,
 • podpis wierzyciela.

Wezwanie do zapłaty może być wysłane w formie pisemnej lub elektronicznej.

Celem wezwania do zapłaty jest:

 • poinformowanie dłużnika o istnieniu zadłużenia,
 • nakłonienie dłużnika do dobrowolnej spłaty długu,
 • przygotowanie do ewentualnego postępowania sądowego lub egzekucji komorniczej.

Wezwanie do zapłaty jest skuteczne, jeżeli:

 • jest wysłane w formie pisemnej lub elektronicznej,
 • zawiera wszystkie wymagane informacje,
 • jest wysłane na adres dłużnika podany w umowie lub w innym dokumencie potwierdzającym zadłużenie.

Wezwanie do zapłaty jest nieważne, jeżeli:

 • roszczenie wierzyciela jest bezzasadne,
 • nie zawiera wszystkich wymaganych informacji,
 • jest wysłane na niewłaściwy adres.

Dłużnik, który otrzymał wezwanie do zapłaty, powinien:

 • sprawdzić, czy roszczenie wierzyciela jest uzasadnione,
 • jeśli roszczenie jest uzasadnione, to spłacić dług w wyznaczonym terminie,
 • jeśli roszczenie jest nieuzasadnione, to odpowiedzieć na wezwanie do zapłaty, wnosząc o jego odrzucenie.

Nieuregulowanie długu po otrzymaniu wezwania do zapłaty może skutkować:

 • skierowaniem sprawy do sądu,
 • wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Co to jest wadliwe wezwanie do zapłaty?

Wadliwe wezwanie do zapłaty to takie, które nie spełnia wszystkich wymagań formalnych lub materialnych.

Wady formalne wezwania do zapłaty mogą dotyczyć:

 • braku podpisu wierzyciela,
 • braku daty wystawienia wezwania,
 • braku terminu płatności,
 • braku informacji o konsekwencjach nieuregulowania należności,
 • braku danych dłużnika,
 • wysłania wezwania na niewłaściwy adres.

Wady materialne wezwania do zapłaty mogą dotyczyć:

 • bezzasadności roszczenia wierzyciela,
 • braku podstawy prawnej roszczenia,
 • przedawnienia roszczenia.

W przypadku wadliwego wezwania do zapłaty dłużnik może:

 • nie reagować na wezwanie,
 • spłacić dług w wyznaczonym terminie,
 • odpowiedzieć na wezwanie, wnosząc o jego odrzucenie.

Nieuregulowanie długu po otrzymaniu wadliwego wezwania do zapłaty może skutkować:

 • skierowaniem sprawy do sądu,
 • wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Dłużnik, który otrzymał wadliwe wezwanie do zapłaty, powinien rozważyć, czy warto na nie odpowiadać. Odpowiedź na wezwanie może być interpretowana jako uznanie roszczenia wierzyciela.

W przypadku wątpliwości co do skuteczności wezwania do zapłaty dłużnik może skonsultować się z prawnikiem.

Przykłady wadliwych wezwań do zapłaty:

 • Wezwanie do zapłaty, które nie zawiera podpisu wierzyciela.
 • Wezwanie do zapłaty, które nie zawiera daty wystawienia.
 • Wezwanie do zapłaty, które nie zawiera terminu płatności.
 • Wezwanie do zapłaty, które nie zawiera informacji o konsekwencjach nieuregulowania należności.
 • Wezwanie do zapłaty, które nie zawiera danych dłużnika.
 • Wezwanie do zapłaty, które zostało wysłane na niewłaściwy adres.
 • Wezwanie do zapłaty, które dotyczy bezzasadnego roszczenia.
 • Wezwanie do zapłaty, które nie ma podstawy prawnej.
 • Wezwanie do zapłaty, które dotyczy roszczenia, które uległo przedawnieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *