Bez kategorii

Jak amortyzować nieużywane środki trwałe?


Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), amortyzacja środków trwałych jest możliwa tylko w przypadku, gdy środka trwałego używa się na potrzeby działalności gospodarczej.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

W związku z tym, nieużywane środki trwałe nie podlegają amortyzacji.

Wyjątkiem są sytuacje, w których nieużywanie środka trwałego jest spowodowane zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej lub zaprzestaniem działalności, w której środek trwały był używany. W takich przypadkach amortyzacja środka trwałego może być kontynuowana, ale tylko do momentu, w którym nastąpi zawieszenie lub zaprzestanie działalności.

Odpisy amortyzacyjne od nieużywanych środków trwałych nie są kosztami uzyskania przychodów.

W przypadku, gdy przedsiębiorca dokonuje amortyzacji nieużywanego środka trwałego, może zostać uznany za niegospodarnego i narazić się na kontrolę ze strony organów podatkowych.

Przykład

Przedsiębiorca zakupił samochód osobowy, który wprowadził do ewidencji środków trwałych. Samochód ten jest wykorzystywany w działalności gospodarczej, ale tylko przez część roku. W pozostałej części roku samochód nie jest wykorzystywany.

W takiej sytuacji, przedsiębiorca powinien dokonywać amortyzacji samochodu tylko w okresie, w którym samochód jest wykorzystywany w działalności gospodarczej. W okresie, w którym samochód nie jest wykorzystywany, odpisy amortyzacyjne nie powinny być dokonywane.

Podsumowanie

  • Nieużywane środki trwałe nie podlegają amortyzacji.
  • Wyjątkiem są sytuacje, w których nieużywanie środka trwałego jest spowodowane zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej lub zaprzestaniem działalności, w której środek trwały był używany.
  • Odpisy amortyzacyjne od nieużywanych środków trwałych nie są kosztami uzyskania przychodów.

W przypadku wątpliwości co do sposobu amortyzacji nieużywanych środków trwałych, należy skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *