Bez kategorii

Jakie dotacje można uzyskać na założenie firmy?


W Polsce istnieje wiele możliwości uzyskania dofinansowania na założenie firmy. Dotacje te mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak:

 • Urzędy pracy – oferują dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. Kwota dotacji może wynieść maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2023 roku około 40 tysięcy złotych.
 • Fundusze unijne – oferują dotacje na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej w ramach różnych programów operacyjnych. Dotacje te mogą być przeznaczone na różne cele, takie jak zakup wyposażenia, pokrycie kosztów prowadzenia działalności, czy szkolenia pracowników.
 • Banki – oferują kredyty i pożyczki na założenie działalności gospodarczej. Kredyty te są udzielane na preferencyjnych warunkach, w tym z niższym oprocentowaniem i dłuższym okresem spłaty.

Dofinansowanie z urzędu pracy

Dofinansowanie z urzędu pracy jest najpopularniejszą formą wsparcia dla osób chcących założyć firmę. Dotacja ta jest bezzwrotna i może być przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem działalności, takich jak:

 • zakup wyposażenia i materiałów,
 • reklama i promocja,
 • opłaty urzędowe,
 • szkolenia i kursy.

Dofinansowanie z funduszy unijnych

Fundusze unijne oferują dotacje na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej w ramach różnych programów operacyjnych. Dotacje te mogą być przeznaczone na różne cele, takie jak:

 • zakup wyposażenia,
 • rozwój produktów lub usług,
 • rozwój marketingu,
 • szkolenia pracowników.

Kredyty i pożyczki z banków

Banki oferują kredyty i pożyczki na założenie działalności gospodarczej. Kredyty te są udzielane na preferencyjnych warunkach, w tym z niższym oprocentowaniem i dłuższym okresem spłaty.

Kto może uzyskać dofinansowanie na założenie firmy?

Kryteria dostępu do dofinansowania na założenie firmy mogą się różnić w zależności od źródła finansowania. Generalnie, dofinansowanie mogą uzyskać osoby, które spełniają następujące warunki:

 • mają pomysł na biznes,
 • sporządzą biznesplan,
 • nie były wcześniej karane za przestępstwa gospodarcze.

Jak uzyskać dofinansowanie na założenie firmy?

Aby uzyskać dofinansowanie na założenie firmy, należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie lub instytucji. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie,
 • biznesplan,
 • dokumenty potwierdzające spełnianie warunków.

Wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy można złożyć w powiatowym urzędzie pracy, właściwym dla miejsca zamieszkania. Wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych można złożyć w instytucji zarządzającej danym programem operacyjnym. Wniosek o kredyt lub pożyczkę z banku można złożyć w wybranym banku.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków

Podsumowanie

Istnieje wiele możliwości uzyskania dofinansowania na założenie firmy. Dotacje te mogą być przeznaczone na różne cele, takie jak zakup wyposażenia, pokrycie kosztów prowadzenia działalności, czy szkolenia pracowników. Aby uzyskać dofinansowanie, należy spełnić określone warunki i złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie lub instytucji.

Jakie dotacje europejskie można uzyskać na założenie firmy?

Dotacje europejskie na założenie firmy można uzyskać w ramach różnych programów operacyjnych. W Polsce najpopularniejszymi programami są:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) – oferuje dotacje na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej w obszarach takich jak:
  • innowacje,
  • rozwój produktów i usług,
  • internacjonalizacja.
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) – oferuje dotacje na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej w obszarze cyfryzacji, w tym:
  • rozwój e-commerce,
  • rozwój usług IT,
  • rozwój produktów i usług cyfrowych.
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna (POPT) – oferuje dotacje na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej w obszarach takich jak:
  • szkolenia i doradztwo,
  • współpraca międzynarodowa,
  • rozwój produktów i usług.

Dotacje europejskie na założenie firmy mogą być przeznaczone na różne cele, takie jak:

 • zakup wyposażenia,
 • rozwój produktów lub usług,
 • rozwój marketingu,
 • szkolenia pracowników.

Kwota dotacji może wynosić od kilku do kilkuset tysięcy złotych.

Kto może uzyskać dotacje europejskie na założenie firmy?

Kryteria dostępu do dotacji europejskich na założenie firmy mogą się różnić w zależności od programu operacyjnego. Generalnie, dofinansowanie mogą uzyskać osoby, które spełniają następujące warunki:

 • mają pomysł na biznes,
 • sporządzą biznesplan,
 • nie były wcześniej karane za przestępstwa gospodarcze.

Jak uzyskać dotacje europejskie na założenie firmy?

Aby uzyskać dotacje europejskie na założenie firmy, należy złożyć wniosek w instytucji zarządzającej danym programem operacyjnym. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie,
 • biznesplan,
 • dokumenty potwierdzające spełnianie warunków.

Należy pamiętać, że dotacje europejskie są przyznawane w ramach konkursów, w których wyłaniane są najlepsze projekty. Dlatego ważne jest, aby dobrze przygotować biznesplan i złożyć wniosek w terminie.

Przykłady dotacji europejskich na założenie firmy

 • W ramach programu PO IR można uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w obszarze innowacji. Dotacja może zostać przeznaczona na zakup wyposażenia, rozwój produktów lub usług, czy też finansowanie badań i rozwoju.
 • W ramach programu PO PC można uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w obszarze cyfryzacji. Dotacja może zostać przeznaczona na zakup sprzętu IT, rozwój e-commerce, czy też szkolenie pracowników w zakresie technologii cyfrowych.
 • W ramach programu POPT można uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w obszarze międzynarodowym. Dotacja może zostać przeznaczona na udział w targach zagranicznych, nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi, czy też promocję produktów lub usług na rynkach zagranicznych.

Podsumowanie

Dotacje europejskie na założenie firmy to doskonała okazja na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacje te mogą pokryć znaczną część kosztów związanych z rozpoczęciem działalności, co może znacząco ułatwić i przyspieszyć rozwój firmy.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *